ANGREFRIST PÅ KURS / SAMLINGER

Privatpersoner har etter Angrerettsloven 14 dagers angrerett ved bestilling av tjenester

over internett. Angreretten begynner dagen etter at du har sendt inn påmeldingen / betalte depositum. Du kan lese mer om angreretten på Forbrukerrådets sider.

I følge Angrerettsloven er vi forpliktet til å gi opplysninger om angrerett. Opplysningene nedenfor gir de opplysningene som Angrerettloven §8 første ledd bokstav h, i og j, jf.

annet ledd:

 

Du har rett til å angre - angrerett

Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette. Angrefristen utløper 14 dager etter inngåelsen av avtalen.

For å bruke angreretten må du underrette oss på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen. Sendes til oss pr. epost.

Forbrukerrådet - angrerett

+47 900 61 597 / +47 466 54 889

© Photos Tom Engelbrecht and Von Engelbrecht    /   Webdesign : Tom Engelbrecht